Indukční pec pro tavení mědi, mosazi a železné oceli

Plně pevná IGBT indukční pec | Indukční tavicí pec pro tavení mědi, mosazi, železné oceli, zlata a dalších kovů. Aplikace: Full Solid IGBT Středofrekvenční indukční tavicí pece se používají hlavně pro tavení oceli, nerezové oceli, mědi, mosazi, stříbra, zlata a hliníku atd. Tavicí kapacita může být od 3 kg do 600 kg. Konstrukce MFindukční tavicí pece:… Dozvědět se více

Indukční ohřívač je energeticky úsporný zdroj ohřevu pro rotační sušičky

Indukční ohřívač je energeticky úsporným zdrojem ohřevu pro rotační sušičky Sušení je operace velkého komerčního významu v mnoha průmyslových aplikacích od potravinářského, zemědělského, těžebního a výrobního sektoru. Sušení je určitě jednou z energeticky nejnáročnějších operací v průmyslu a většina sušiček pracuje s nízkou tepelnou účinností. Sušení je proces… Dozvědět se více

příručka indukčního ohřevu vířivými proudy

PDF příručka indukčního ohřevu vířivými proudy Indukční ohřev i testování vířivými proudy pracují s cívkami, generátory, střídavým proudem a střídavým napětím, frekvencemi, intenzitou pole a indukčním zákonem. Na rozdíl od zahřívání testovacích dílů test vířivými proudy nechce díly vůbec zahřívat, ale chce je prověřit z hlediska jejich metalurgického… Dozvědět se více

INDUKČNÍ OHŘEV PRO POVRCHOVÉ HALAENÍ

Kinetika indukčního ohřevu pro povrchové kalení oceli závisí na faktorech: 1) které vyvolávají změny elektrických a magnetických parametrů ocelí v důsledku zvýšené teploty (tyto změny vedou ke změnám množství absorbovaného tepla při dané intenzitě). elektrického pole při dané indukci… Dozvědět se více

Indukční ohřev PDF

Indukční ohřev •Funguje jako transformátor (Snižovací transformátor – nízké napětí a vysoký proud ) – princip elektromagnetické indukce Indukční ohřev Výhody • Není vyžadován žádný kontakt mezi obrobkem a indukční cívkou jako zdrojem tepla • Teplo je omezeno na místní oblasti nebo povrchové zóny bezprostředně sousedící s cívkou. • … Dozvědět se více

Přehled topologie indukčního topného systému

Přehled topologie indukčního topného systému Všechny indukční topné systémy jsou vyvinuty pomocí elektromagnetické indukce, která byla poprvé objevena Michaelem Faradayem v roce 1831. Elektromagnetická indukce označuje jev, při kterém je elektrický proud generován v uzavřeném okruhu kolísáním proudu v jiném okruhu umístěném vedle sebe. k tomu. Základní princip… Dozvědět se více

Indukční ohřev hliníkových předlitků

Indukční ohřev hliníkových ingotů pomocí supravodivých cívek Indukční ohřev hliníkových a měděných ingotů Indukční ohřev je široce používán pro ohřev kovů, protože je to čistý, rychlý a ve většině případů velmi energeticky účinný způsob. Měděným vinutím cívky prochází střídavý proud a vytváří časově proměnný magnetický… Dozvědět se více

Indukční ohřev válcových nemagnetických ingotů

Indukční ohřev válcových nemagnetických ingotů Je modelován indukční ohřev válcových nemagnetických ingotů jejich rotací ve statickém magnetickém poli. Magnetické pole je vytvářeno soustavou vhodně uspořádaných permanentních magnetů. Numerický model je řešen naší vlastní plně adaptivní metodou konečných prvků vyššího řádu v monolitické formulaci, tj. jak magnetické… Dozvědět se více

Vstřikování plastů s indukčním ohřevem

Vstřikování plastů s indukčním ohřevem Vstřikování plastů s indukčním ohřevem vyžaduje předehřátí forem na vyšší teplotu, aby byl zajištěn správný tok nebo vytvrzení vstřikovaného materiálu. Typickými způsoby ohřevu používanými v průmyslu jsou parní nebo odporové ohřevy, ale jsou chaotické, neúčinné a nespolehlivé. Indukční ohřev je… Dozvědět se více

Návrh indukčních ohřívacích cívek a základní PDF

Návrh indukčních ohřívacích cívek a základní PDF V jistém smyslu je konstrukce cívek pro indukční ohřev postavena na velkém úložišti empirických dat, jejichž vývoj pramení z několika jednoduchých geometrií induktorů, jako je solenoidová cívka. Z tohoto důvodu je návrh cívky obecně založen na zkušenostech. Tato série článků hodnotí základní elektrické… Dozvědět se více

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
=