Přehled topologie indukčního topného systému

Přehled topologie indukčního topného systému

Přehled topologie indukčního topného systému

Zobrazit vše indukční topné systémy jsou vyvinuty pomocí elektromagnetické indukce, kterou poprvé objevil Michael Faraday v roce 1831. Elektromagnetická indukce označuje jev, při kterém vzniká elektrický proud v uzavřeném obvodu kolísáním proudu v jiném obvodu umístěném vedle něj. Základním principem indukčního ohřevu, který je aplikovanou formou Faradayova objevu, je skutečnost, že střídavý proud protékající obvodem ovlivňuje magnetický pohyb sekundárního obvodu v jeho blízkosti. Kolísání proudu uvnitř primárního okruhu
poskytl odpověď na to, jak vzniká záhadný proud v sousedním sekundárním okruhu. Faradayův objev vedl k vývoji elektrických motorů, generátorů, transformátorů a bezdrátových komunikačních zařízení. Jeho aplikace však nebyla bezchybná. Ztráta tepla, ke které dochází během procesu indukčního ohřevu, byla hlavním problémem, který podkopal celkovou funkčnost systému. Vědci se snažili minimalizovat tepelné ztráty laminováním magnetických rámů umístěných uvnitř motoru nebo transformátoru. Faradayův zákon byl následován řadou pokročilejších objevů, jako je Lentzův zákon. Tento zákon vysvětluje skutečnost, že indukční proud teče inverzně ke směru změn indukčního magnetického pohybu.

Přehled topologie indukčního topného systému

=