Indukční vytvrzování je proces vytvrzování materiálů pomocí elektromagnetické indukce. Zahrnuje zahřívání vodivého materiálu jeho vystavením střídavému magnetickému poli, které způsobuje zahřívání materiálu v důsledku odporu materiálu vůči toku elektrického proudu. Tento proces se běžně používá v průmyslových aplikacích pro vytvrzování lepidel, nátěrů a dalších materiálů.

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
=