Indukční ohřev PDF

Indukční topení

Funguje jako transformátor (Snižovací transformátor – nízké napětí a vysoký proud)
– princip elektromagnetické indukce

Výhody indukčního ohřevu

Není vyžadován žádný kontakt mezi obrobkem a indukční cívkou jako zdrojem tepla
Teplo je omezeno na místní oblasti nebo povrchové zóny bezprostředně sousedící s cívkou.
Střídavý proud (ac) v indukční cívce má kolem sebe neviditelné silové pole (elektromagnetické neboli tok).

Rychlost indukčního ohřevu

Rychlost ohřevu obrobku závisí na:
Frekvence indukovaného proudu,
Intenzita indukovaného proudu,
Specifické teplo materiálu (schopnost absorbovat teplo),
magnetická propustnost materiálu,
Odpor materiálu vůči toku proudu.

induction_heating