INDUKČNÍ OHŘEV PRO POVRCHOVÉ HALAENÍ

Kinetika indukčního ohřevu pro povrchové kalení oceli závisí na faktorech: 1) které vyvolávají změny elektrických a magnetických parametrů ocelí v důsledku zvýšené teploty (tyto změny vedou ke změnám množství absorbovaného tepla při dané intenzitě). elektrického pole při dané indukci… Dozvědět se více

indukční ohřev pro povrchové kalení oceli

Kinetika indukčního ohřevu pro povrchové kalení oceli Kinetika indukčního ohřevu pro povrchové kalení oceli závisí na faktorech: 1) které indukují změny elektrických a magnetických parametrů ocelí v důsledku zvýšené teploty (tyto změny vedou ke změnám v množství absorbovaného tepla při… Dozvědět se více