Indukční ohřev válcových nemagnetických ingotů

Indukční ohřev válcových nemagnetických ingotů

Indukční vytápění válcových nemagnetických předvalků jejich rotací ve statickém magnetickém poli. Magnetické pole je vytvářeno soustavou vhodně uspořádaných permanentních magnetů. Numerický model je řešen vlastní plně adaptivní metodou konečných prvků vyššího řádu v monolitické formulaci, tj. magnetické i teplotní pole jsou řešeny současně, respektuje se jejich vzájemná interakce. V modelu jsou zahrnuty všechny zásadní nelinearity (permeabilita feromagnetických částí systému i teplotní závislosti fyzikálních parametrů ohřívaného kovu). Metodika je ilustrována dvěma příklady, jejichž výsledky jsou diskutovány.

Indukční ohřev válcových nemagnetických ingotů