Výhody indukčního vytápění

jaké jsou výhody indukčního ohřevu, pájení, tvrdnutí, tavení a kování atd.?

Proč zvolit indukční ohřev přes otevřený plamen, konvekci, sálavou nebo jinou metodu ohřevu? Zde je stručný přehled hlavních výhod, které moderní tuhý indukční topení nabízí pro štíhlou výrobu:

* Rychlý ohřev

Indukční vytápění je indukován uvnitř samotné části střídavým elektrickým proudem. Výsledkem je minimalizace deformací, zkreslení a odmítnutí produktu. Pro maximální kvalitu produktu lze díl izolovat v uzavřené komoře vakuovou, inertní nebo redukční atmosférou, aby se eliminovaly účinky oxidace. Míra produkce může být maximalizována, protože indukce funguje tak rychle; teplo se vyvíjí přímo a okamžitě (> 2000 1 ° F za <XNUMX sekundu) uvnitř součásti. Spuštění je prakticky okamžité; není nutný žádný zahřívací ani ochlazovací cyklus. Proces indukčního ohřevu lze dokončit na výrobní podlaze vedle stroje na tváření za studena nebo za tepla, místo posílání dávek dílů do vzdálené oblasti pece nebo subdodavatele. Například proces pájení nebo pájení, který dříve vyžadoval časově náročný, offline přístup k dávkovému ohřevu, lze nyní nahradit kontinuálním, jednodílným tokovým výrobním systémem.

* Vytápění konzistentní

Indukční vytápění eliminuje nesrovnalosti a problémy spojené s kvalitou
s otevřeným plamenem, ohřevem hořáku a dalšími metodami. Jakmile je systém řádně kalibrován a nastaven, neexistuje žádná hádka práce nebo variace; model vytápění je opakovatelný a konzistentní. Díky moderním systémům v pevné fázi poskytuje přesná regulace teploty jednotné výsledky. Napájení lze okamžitě zapnout nebo vypnout. S regulací teploty uzavřené smyčky pokročilé indukční topné systémy mají schopnost měřit teplotu každé jednotlivé součásti. Lze stanovit konkrétní rychlosti náběhu, zadržení a náběhu a údaje lze zaznamenat pro každou spuštěnou část.

* Vytápění čisté

Indukční topné systémy nespalujte tradiční fosilní paliva; indukce je čistý a neznečišťující proces, který pomůže chránit životní prostředí. Indukční systém zlepšuje pracovní podmínky vašich zaměstnanců tím, že eliminuje kouř, odpadní teplo, škodlivé emise a hluk. Ohřev je bezpečný a účinný bez otevřeného plamene, který ohrožuje obsluhu nebo zabraňuje procesu. Nevodivé materiály nejsou ovlivněny a mohou být umístěny v bezprostřední blízkosti topné zóny bez poškození.

*Šetřit energii

Unavený z rostoucích účtů za služby? Tento jedinečně energeticky účinný proces přeměňuje až na 90% energie spotřebované energie na užitečné teplo; Dávkové pece jsou obecně pouze 45% energeticky účinné. A protože indukce nevyžaduje žádný cyklus zahřívání nebo chlazení, ztráty tepelné ztráty se sníží na minimum. Opakovatelnost a konzistence procesu indukce je vysoce kompatibilní s energeticky účinnými automatizovanými systémy.

Co je indukční topení?

Co je indukční topení?

Indukční vytápění je proces ohřevu elektricky vodivého objektu (obvykle kovu) elektromagnetická indukce, kde jsou v kovu vytvářeny vířivé proudy (také nazývané proudy Foucault) a odpor vede k ohřevu kovu Joule. Indukční vytápění je formou bezkontaktního ohřevu, když proudí střídavý proud v indukované cívce, mění se elektromagnetické pole cirkulující proud (indukovaný, proudový, vířivý proud) v obrobku (vodivý materiál) vytváří teplo, protože proud vířivého proudění proudí proti odolnosti materiálu.Základní principy indukčního ohřevu byly chápány a použity pro výrobu od 1920. Během druhé světové války se tato technologie rychle rozvíjela, aby splnila naléhavé požadavky na válečné potřeby, které umožňují rychlé a spolehlivé zpracování kovových částí motoru. Nedávno se zaměření na techniky štíhlé výroby a důraz na zdokonalenou kontrolu kvality vedly k znovuobjevení indukční technologie spolu s vývojem přesně řízených napájecích zdrojů s pevným stavem.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Jak indukční topení funguje?

An Indukční ohřívač (pro jakýkoli proces) se skládá z indukční cívky (nebo elektromagnetu), kterým prochází vysokofrekvenční střídavý proud (AC). Teplo může být také generováno magnetickými hysterezními ztrátami v materiálech, které mají významnou relativní propustnost. Použitá frekvence střídavého proudu závisí na velikosti objektu, druhu materiálu, spoji (mezi pracovní cívkou a předmětem, který má být ohříván) a hloubce pronikání. Vysokofrekvenční indukční ohřev je proces, který slouží k lepení, vytvrzení nebo změkčení kovů jiné vodivé materiály. Pro mnoho moderních výrobních procesů nabízí indukční topení atraktivní kombinaci rychlosti, konzistence a kontroly.

Co je aplikace indukčního ohřevu

Indukční vytápění je rychlá, čistá, neznečišťující forma vytápění, která může být použita k ohřevu kovů nebo ke změně vlastností vodivého materiálu. Samotná cívka se neohřívá a topný efekt je pod kontrolou. Tranzistorová technologie v pevné fázi způsobila, že indukční ohřev je mnohem snazší, nákladově efektivní ohřev pro aplikace včetně pájení a indukčního pájení, indukčního tepelného zpracování, indukčního tavení, indukčního kování atd.