Indukční kalicí stroj se používá hlavně pro kalení povrchu hřídele, úpravu kalení kolíků, válcový indukční kalící povrch a proces kalení ložiska pro zvýšení tvrdosti a křehkosti součásti.

=