Indukční ohřev hliníkových předlitků

Indukční ohřev hliníkových předlitků pomocí supravodivých cívek

Indukční ohřev hliníku aměděné předvalky Indukční ohřev je široce používán pro ohřev
kovů, protože je to čistá, rychlá a ve většině případů velmi energeticky účinná metoda. Měděným vinutím cívky prochází střídavý proud, který vytváří časově proměnlivé magnetické pole. Pole indukuje proudy a tím i odporové ztráty v ohřívaném obrobku (viz obr. 1)

Indukční ohřev hliníkových předlitků