INDUKČNÍ OHŘEV PRO POVRCHOVÉ HALAENÍ

Kinetika indukčního ohřevu pro povrchové kalení oceli závisí na faktorech: 1) které vyvolávají změny elektrických a magnetických parametrů ocelí v důsledku zvýšené teploty (tyto změny vedou ke změnám množství absorbovaného tepla při dané intenzitě). elektrického pole při daném indukčním proudu) a 2) na faktorech, které jsou zodpovědné za změnu intenzity elektromagnetického pole při ohřevu (tj. změnu proudu v induktoru).

V našem závodě byl poprvé použit indukční ohřev při tepelném zpracování automobilových dílů. V letech 1937-1938 bylo v našem závodě ve spolupráci s pracovníky laboratoře VP Vologdin vyvinuto povrchové kalení hrdel klikových hřídelí motoru ZIS-5. Zařízení bylo instalováno jako součást kontinuální výrobní linky, ve které byly díly podrobeny mechanickému zpracování na poloautomatickém vysokofrekvenčním zařízení. Více než 61 % všech dílů motorů automobilů ~ae ZIL-164A a ZIL-157K je povrchově kaleno indukčním ohřevem.

Kinetika indukčního ohřevu pro povrchové kalení oceli