proces indukčního ohřevu s technologií inertního plynu a vakua

proces indukčního ohřevu s technologií inertního plynu a vakua

Speciální materiály nebo oblasti použití vyžadují speciální zpracování.

Tavidlo používané během konvenčního indukčního pájení je často příčinou koroze a popálenin na obrobku. Tavidlové inkluze mohou také vést ke zhoršení vlastností komponent. Kromě toho dochází v důsledku existujícího kyslíku v atmosféře ke změně barvy obrobku.

Těmto problémům se lze vyhnout při pájení natvrdo pod inertním plynem nebo vakuem. Metodu inertního plynu lze velmi dobře kombinovat s indukčním ohřevem, protože během indukčního pájení pod ochranným plynem nedochází k otevřenému plameni a podmínky související s tokem lze lépe kontrolovat.