Indukční ohřev receptoru

Jak funguje indukční ohřev recepce?

Susceptor se používá pro indukční ohřev nevodivých materiálů, jako je keramika a polymery. Susceptor je ohříván indukčním ohřívacím systémem, kde vedení přenáší teplo na pracovní materiál. Susceptory jsou často vyrobeny z karbidu křemíku, molybdenu, grafitu, nerezových ocelí a řady dalších vodivých materiálů.

U susceptorového ohřevu používáme indukci k ohřevu kovového vodivého susceptoru, který pak ohřívá sekundární materiál buď přímým kontaktním vedením nebo zářením.

Co je ohřev indukčního susceptoru?

Indukční ohřev susceptoru byl značně aplikován na procesy, kde materiál, který má být ohříván, není elektricky vodivý nebo není snadno ohříván rovnoměrně pomocí indukčního ohřevu. Jak kovové, tak nekovové části mohou být ohřívány nepřímo pomocí susceptoru, ohřívaného indukcí. Susceptory mohou být ve styku s částí nebo materiálem, který má být zahříván, nebo mohou být od této části odděleny. Při kontaktu je ohřev veden, při odděleném ohřevu sáláním.

Pojem „susceptor“ používaný v indukčním ohřevu označuje elektricky vodivý materiál umístěný mezi indukční ohřívací spirálou a materiálem, který se má ohřívat, například obrobek, buď pevná látka, suspenze, kapalina, plyn nebo nějaká kombinace výše uvedené. Ve své nejjednodušší formě může být ohřívač indukčního susceptoru kovová trubka vložená mezi cívku a ohřívaný materiál. Takový susceptor je snadno zahříván elektromagnetickým polem vytvářeným indukční cívkou, takže část je ohřívána primárně zářením nebo vedením ze zahřátého susceptoru. Použití susceptoru poskytuje účinné prostředky pro ohřev nevodivých materiálů, jako je keramika, sklo, plasty, polovodiče, organické a neorganické chemikálie, potraviny, nápoje, s využitím přesnosti řízení, účinnosti, rychlého náběhu a spolehlivosti výhody použití indukčního topného generátoru / napájecího zdroje. HLQ návrhy a spotřební materiál indukční susceptorové topné zařízení od jednoduchých trubek až po vyhřívané dopravníky, šneky a další složité konstrukce.

Susceptory mohou být navrženy a použity k ochraně / stínění oblastí části, které nemají být vystaveny indukčnímu poli, čímž se řídí získaný teplotní obrazec. V některých případech se tyto označují jako odkloňovače nebo štíty. V takových případech susceptor zakrývá část části elektromagnetickým stíněním. Pokud susceptor část zcela neobklopuje, bude ohřívání probíhat současně přímým indukčním ohřevem v nestíněných zónách a také zářením a vedením z susceptoru. V mnoha případech jsou stínící susceptory konstruovány z vodou chlazené mědi, kde stíněné zóny dílu se vůbec nemají zahřívat.

V zásadě je ohřev susceptoru pomocí indukční zdroj tepla je jednoduše radiační a / nebo vodivé topení. Díky mnoha funkcím je však vysoce adaptabilní. Nejprve se susceptor zahřívá elektromagneticky, což umožňuje zahřívání přes křemen, sklo nebo jiné magneticky průhledné komory pro zadržování a kontrolu atmosféry. Za druhé, tenký susceptor funguje jako zdroj záření, který lze podle potřeby rychle zahřát a ochladit, a vytváří tak zdroj tepla, který může velmi rychle měnit teplotu. Indukční ohřev, který susceptor umožňuje vyšší spolehlivost díky skutečnosti, že vysokoteplotní susceptor nemusí být připojen k vodiči vysokého proudu, aby dodával energii potřebnou pro ohřev. Susceptor může mít jakoukoli velikost. V částech se složitou geometrií susceptor zlepšuje rovnoměrnost ohřevu ve srovnání s přímým indukčním ohřevem. Susceptory umožňují zahřátí velmi tenkých materiálů, jako jsou ocelové pásy nebo dráty, na zvýšené teploty pomocí ekonomičtějších nízkých a středních frekvencí magnetického pole. Při zvažování konstrukce ohřevu susceptoru existuje řada faktorů, které jdou do výběru vhodného materiálu susceptoru, mezi ně patří reaktivita s prostředím, s nímž je susceptor v kontaktu. Výběr správného materiálu vede ke spolehlivému systému, výběr nesprávných materiálů může vést ke znečištění a nízké spolehlivosti.

Aplikace ohřevu indukčního susceptoru

Susceptors dělají použitelné indukční ohřev pro ohřev všech nekovových a kovových materiálů, což umožňuje, aby se indukční ohřev stal důležitým nástrojem při výrobě potravin a nápojů, chemikálií, elektroniky, skla, plastů, gumy, stavebnictví, spotřebního lékařství a průmyslových výrobků.