Indukční ohřívací plazma

O indukční topné plazmě


Plazma je charakterizována jako elektricky neutrální médium nevázaných pozitivních a negativních částic s celkovým nábojem zhruba nulou. Stejně jako plyn plazma nemá definovaný tvar, pokud není uzavřena v kontejneru. Abychom vytvořili plazmu, použijeme elektrické pole na plyn s cílem odstranit elektrony z jejich oběžné dráhy kolem jádra. To vytváří směs iontů a volně tekoucích elektronů, které dávají vlastnostem klíče plazmy, včetně elektrické vodivosti, magnetického pole a citlivosti na vnější elektromagnetická pole.
Klíčovým požadavkem na výrobu a udržování plazmy je pokračující vstup energie. Indukce je ideálním prostředkem k zajištění nepřetržitého přívodu energie pro generování plazmy. Některé typické průmyslové aplikace plazmy zahrnují:
  • Plazmové svařování
  • Řezání kovů
  • Povrchové úpravy (plazmové stříkání)
  • Leptání mikroelektroniky
Abychom vytvořili plazmu, použijeme elektrické pole na plyn s cílem odstranit elektrony z jejich oběžné dráhy kolem jádra. Tyto volně proudící elektrony poskytují vlastnosti klíče plazmy, včetně elektrické vodivosti, magnetického pole a citlivosti na vnější elektromagnetické indukční ohřev pole. indukční plazmové vytápění