Technologie indukčního tvarování ocelových plechů

Technologie indukčního tvarování ocelových plechů

Technika trojúhelníkového ohřevu používající plynový plamen se používá k deformaci ocelového plechu při stavbě lodí. V procesu ohřevu plamenem je však zdroj tepla často obtížně ovladatelný a díly nelze efektivně deformovat. V této studii je vyvinut numerický model pro studium techniky trojúhelníkového ohřevu s kontrolovatelnějším zdrojem tepla vysokofrekvenčního indukčního ohřevu a pro analýzu deformace ocelového plechu v procesu ohřevu. Pro zjednodušení mnoha složitých trajektorií techniky ohřevu trojúhelníku je navržena rotační dráha induktoru a poté je navržen 2-rozměrný kruhový model vstupu tepla. Analyzuje se tok tepla a příčné smrštění v ocelovém plechu během zahřívání trojúhelníku s indukčním teplem. Výsledky analýz jsou porovnány s výsledky experimentů, aby se ukázalo dobré
dohoda. Modely tepelného zdroje a termomechanické analýzy navržené v této studii byly účinné a efektivní pro simulaci techniky ohřevu trojúhelníku při tváření ocelových plechů při stavbě lodí.

Technologie indukčního tvarování ocelových plechů