Teorie indukčního ohřevu PDF

INDUKČNÍ OHŘEV byl poprvé zaznamenán, když bylo zjištěno, že teplo bylo produkováno v transformátorových a motorových vinutích, jak je uvedeno v kapitole „Tepelné zpracování kovu“ v této knize. V souladu s tím byla studována teorie indukčního ohřevu tak, aby motory a transformátory mohly být postaveny pro maximální účinnost minimalizací tepelných ztrát. Vývoj vysokofrekvenčních indukčních napájecích zdrojů poskytl prostředek pro použití indukčního ohřevu pro povrchové kalení. Včasné použití indukce zahrnovalo pokus a omyl se zabudovanými osobními znalostmi konkrétních
aplikace, ale nedostatek pochopení principy indukčního ohřevu. V průběhu let se porozumění základním principům rozšířilo a aktuálně se rozšířilo do počítačového modelování aplikací a procesů vytápění. Znalost těchto základních teorií indukčního ohřevu pomáhá porozumět aplikaci indukčního ohřevu při aplikaci na indukční tepelné zpracování. Indukční ohřev nastává v důsledku elektromagnetických silových polí, která v části vytvářejí elektrický proud. Části se zahřívají kvůli odporu proti toku tohoto elektrického proudu… ..

indukční_hřívací_teorie

indukční_hřívací_teorie

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
=