Indukční demontážní stroj pro spojky, ložiska, rotory a motory

Popis

Udělejte revoluci ve své montážní lince pomocí technik indukčních demontážních strojů

Indukční demontážní stroj | indukční demontážní systém | indukční dezměny, rotory, statory a motory. Teplo generované elektromagnetickými vlnami způsobuje rozpínání kovu, což zase uvolňuje vazby mezi kovovými součástmi. To usnadňuje demontáž dílů bez jejich poškození.

Indukční demontážní stroj | indukční demontážní systém | indukční demontážní ohřívač funguje pomocí indukční cívky, což je měděný drát, který je ovinut kolem jádra. Když je na cívku aplikován střídavý proud, generuje elektromagnetické vlnění. Vlna prochází kovovými částmi a způsobuje jejich zahřívání. Teplo způsobí roztažení kovu, což uvolní vazby mezi součástmi.

Úvod do technik demontáže indukčního tepla

Demontáž indukčního tepla techniky využívají sílu elektromagnetické indukce k zahřívání kovových částí a součástí. Toto teplo způsobuje roztažení kovu, což umožňuje snadnější odstranění částí, které mohou být přilepené nebo těsně připevněné. Demontáž indukčního tepla je bezkontaktní metoda, což znamená, že nedochází k fyzickému kontaktu mezi topným tělesem a ohřívanou součástí. Výsledkem je bezpečnější a efektivnější proces ve srovnání s tradičními metodami demontáže.

Pochopení základů indukční demontáže

Demontáž indukce zahrnuje použití indukční cívky, která generuje elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole indukuje vířivé proudy v kovové součásti, což způsobuje její zahřívání. Teplo způsobuje roztažení kovu, což usnadňuje vyjmutí součásti. Proces je řízen úpravou frekvence a výkonu elektromagnetického pole.

Výhody indukční demontáže

Indukční demontáž nabízí řadu výhod oproti tradičním metodám demontáže. Zaprvé se jedná o nedestruktivní způsob demontáže, což znamená, že se vyjímaný komponent během procesu nepoškodí. Za druhé, indukční demontáž je účinnější metodou, která umožňuje rychlejší demontáž. To je užitečné zejména v odvětvích, kde čas jsou peníze. Konečně, indukční demontáž je bezpečnější způsob demontáže, protože eliminuje potřebu fyzického kontaktu mezi topným článkem a ohřívanou součástí.

Průmyslová odvětví, která těží z indukční demontáže

Indukční demontáž lze použít v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového, leteckého a elektronického průmyslu. V automobilovém průmyslu lze indukční demontáž použít k odstranění zrezivělých nebo zadřených dílů, jako jsou ložiska a pouzdra. V leteckém průmyslu lze k odstranění lopatek turbín z proudových motorů použít indukční demontáž. V elektronickém průmyslu lze indukční demontáž použít k odstranění součástek z desek plošných spojů, aniž by došlo k jejich poškození.

Typy indukčních technik demontáže

Existuje několik typů technik indukční demontáže, včetně indukční demontáže, indukční demontáže a indukční montáže za tepla. Indukční demontáž zahrnuje zahřívání kovové součásti, dokud ji nelze snadno oddělit od ostatních součástí. Indukční demontáž zahrnuje zahřívání kovové součásti, dokud ji nelze sejmout z hřídele nebo jiného montážního mechanismu. Indukční smršťovací armatura zahrnuje zahřívání kovové součásti, dokud ji nelze snadno nasadit na jinou součást.

Jak funguje demontáž indukčního tepla

Demontáž indukčního tepla funguje pomocí indukčního tepla k odstranění spojky. To zahrnuje zahřívání kovové součásti, dokud se neroztáhne a nebude možné ji vyjmout ze sestavy. Proces je řízen úpravou frekvence a výkonu elektromagnetického pole. Jakmile je součást odstraněna, lze ji podle potřeby vyměnit nebo opravit.

Pokroky v demontáži indukčního tepla

Pokroky v technologii indukční tepelné demontáže učinily proces ještě efektivnější a efektivnější. Některá zařízení pro indukční tepelnou demontáž nyní například zahrnují automatizované systémy, které dokážou upravit frekvenci a výkon elektromagnetického pole na základě ohřívané součásti. To umožňuje přesnější kontrolu nad procesem demontáže a snižuje riziko poškození součásti.

Výběr správného poskytovatele služeb demontáže indukčního tepla

Výběr správného poskytovatele služeb demontáže indukčního tepla je důležitý pro zajištění bezpečného a efektivního provádění procesu. Hledejte poskytovatele se zkušenostmi ve vašem oboru a se záznamem úspěchu. Je také důležité zajistit, aby poskytovatel používal nejnovější vybavení a techniky. Různé modely indukčního demontážního stroje | indukční demontážní systém | indukční demontovatelné ohřívače jsou od firmy HLQ.

Položek Jednotka Parametry Data
Výstupní výkon kW 20 30 40 60 80 120 160
Proud A 30 40 60 90 120 180 240
Vstupní napětí/frekvence V / Hz 3fáze, 380/50-60 (lze přizpůsobit)
Napájecí napětí V 340-420
Průřez napájecího kabelu mm² ≥10 ≥16 ≥16 ≥25 ≥35 ≥70 ≥95
Účinnost vytápění % ≥98
Rozsah provozní frekvence KHz 5-30
Tloušťka izolační bavlny mm 20-25
Indukčnost uH 260-300 200-240 180-220 165-200 145-180 120-145 100-120
Plocha průřezu topného drátu mm² ≥25 ≥35 ≥35 ≥40 ≥50 ≥70 ≥95
Rozměry mm 520 * 430 * 900 520 * 430 * 900 600 * 410 * 1200
Rozsah nastavení výkonu % 10-100
Způsob chlazení Vzduchem chlazený / vodou chlazený
Hmotnost Kg 35 40 53 65 78 95 115

Bezpečnostní opatření při použití technik demontáže indukčního tepla

Zatímco demontáž indukčním teplem je bezpečnější způsob demontáže ve srovnání s tradičními metodami, je stále důležité přijmout bezpečnostní opatření při použití této techniky. To zahrnuje nošení ochranných pomůcek, jako jsou rukavice a ochranné brýle, a zajištění správného uzemnění zařízení. Při používání zařízení je také důležité dodržovat pokyny výrobce.

Závěr – Proveďte revoluci ve své montážní lince pomocí technik indukčních demontážních strojů

Demontáž indukčního tepla techniky nabízejí efektivnější, bezpečnější a nedestruktivní způsob demontáže. Jako průmyslový inženýr vřele doporučuji zvážit demontáž indukčním teplem, která způsobí revoluci ve vaší montážní lince. Výběrem správného poskytovatele služeb a přijetím nezbytných bezpečnostních opatření můžete zlepšit efektivitu své montážní linky a snížit prostoje.

 

Dotaz o produktu