Hliníkový ohřívač pece

Kontinuální hliník Billet Vytápění pece / hliníkové slitiny Ohřívač pro ohřev hliníku Prefabrikáty / tyče / tyče před lisováním za tepla, vytlačování, válcování za tepla a řezání atd.

Indukční topení je osvědčená, spolehlivá a účinná metoda ohřevu hliníkových slitin za tepla. Slitiny hliníku však mají materiálové vlastnosti, které, pokud se nezohlední, mohou vést k neočekávaným výzvám. Pochopení jedinečných aspektů indukčního ohřevu hliníku lze dosáhnout zvážením vlastností, díky nimž jsou slitiny hliníku tak výhodnými materiály.
Vzhledem k tomu, že hliník a jeho slitiny nabízejí mnoho výhod oproti mnoha dalším kovům, není divu, že dotazy týkající se indukčních ohřívačů ohřevu sochorů stále více zahrnují ohřev slitin hliníku. Mnoho z těchto dotazů se zaměřuje na to, jak se indukční ohřev hliníku liší od indukčního ohřevu hliníku indukční ohřev jiných materiálů - typicky ocelí - a jak tyto rozdíly ovlivňují kvalitu topení, účinnost a produktivitu. Elektromagnetická indukce je vhodná pro ohřev předlitků ze slitin hliníku. Existují však některé kritické, ale snadno přehlédnutelné skutečnosti týkající se ohřevu hliníkových předvalků, které by měly být vzaty v úvahu při navrhování, provozu a údržbě tohoto typu zařízení.

V zásadě se indukční ohřívání hliníkových slitin neliší od jiných běžných materiálů (např. Uhlíkových a nerezových slitin). V konečném důsledku se jedná o materiálové rozdíly, které odlišují indukční ohřev slitin hliníku od jiných kovů. Tyto materiálně-materiálové rozdíly, pokud nejsou započteny, mohou mít za následek neočekávaný výkon zařízení a praktické výzvy. Vzhledem k tomu, že uživatelé většiny systémů s nepřetržitým indukčním ohřevem sochoru jsou obeznámeni s indukčním ohřevem ocelí a slitin uhlík-ocel a nerezová ocel, jsou vhodným východiskem při zvažování nepřetržitého ohřevu předlitků ze slitin hliníku.

HLQ Indukční zařízení Co, Ltd se specializuje na kontinuální Hliníkový ohřívač pece/hliníkový ohřívač sochorů pro ohřev hliníkových předlitků / tyčí / prutů před tvářením za tepla, vytlačováním, válcováním za tepla a řezáním atd.

indukční kovářské pece pro tváření mědi / mosazi / hliníku / železa

kontinuální hliníkové předvalky ohřívací pece s indukcí

hliník sochory horké kovářské pece-hliníkový systém vytápěníohřev hliníku

Hliníkový ohřívač pro ohřívače