Indukční ohřívací ložiska PDF

Vývoj možností strojů závisí na výrobě ložisek, která mohou pracovat při vysokých otáčkách. Moderní typ ložiska, který se používá ve strojírenství, je indukční topné ložisko. Toto ložisko má několik výhod. Indukční topná ložiska nepotřebují mazací látku. Mezi pracovními částmi ložiska nedochází k mechanickému kontaktu. Funguje tiše s malým třením. Životnost tohoto ložiska je mnohem delší než u běžného ložiska.
Analytické metody pro analýzu termoelektrických problémů v indukčních ložiscích nejsou vhodné.
U předloženého modelu používáme k provádění výpočtů metodu konečných prvků. Pokud je mezera mezi pracovními částmi malá, je třeba pečlivě prozkoumat ohřev vstupních ložisek, protože zvýšení teploty může způsobit zadření ložiska ……

indukční topná ložiska

 

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
=