Indukční rovnání paluby a přepážky

INDUKČNÍ ROVNÁNÍ Proces Pro rovnání paluby a přepážky

Naše řešení pro rovnání paluby a přepážky šetřící čas s indukční ohřev se nacházejí v loďařském průmyslu (rovnání paluby), stavebnictví (rovnání mostů) a průmyslu vlaků/nákladních vozidel (výroba a opravy lokomotiv, kolejových vozidel a těžkých nákladních vozidel).

Co je indukční narovnávání?

indukční narovnání
Indukční narovnávání využívá cívku k výrobě lokalizovaného tepla v předem definovaných topných zónách. Když se tyto zóny ochladí, stáhnou se a „vytáhnou“ kov do ploššího stavu.

Jaké jsou výhody indukčního rovnání?

Indukční narovnávání je extrémně rychlé. Při vyrovnávání lodních palub a přepážek vykazují naši zákazníci často minimální 50% úsporu času ve srovnání s tradičními metodami. Bez indukce může narovnání na velké lodi snadno strávit desítky tisíc člověkohodin. Přesnost indukce také zvyšuje produktivitu. Například při vyrovnávání podvozku nákladního vozidla není třeba odstraňovat součásti citlivé na teplo. Indukce je tak přesná, že ponechává sousední materiály nedotčené.

Kde se používá indukční rovnání?
Indukční ohřev se široce používá k rovnání palub lodí a přepážek. Ve stavebnictví rovná trámy. Indukční rovnání se stále více používá při výrobě a opravách lokomotiv, kolejových vozidel a těžkých nákladních vozidel.

Indukční rovnání paluby a přepážky

Indukční ohřev zkracuje dobu rovnání paluby a přepážky až o 80 procent ve srovnání s alternativními metodami. Indukční rovnání je lepší pro zachování metalurgických vlastností. Je to také nejbezpečnější, nejzdravější a nejekologičtější dostupná metoda rovnání.

řešení pro indukční rovnání

Princip indukčního vyrovnávacího systému spočívá v tom, že induktor s procházejícím střídavým proudem generuje „indukovaný proud“ v ocelové desce, takže proud rychle zvyšuje teplotu v koncentrované oblasti ohřevu, takže materiál v oblasti ohřevu expanduje vertikálně; Při ochlazení ocelového plechu je smrštění materiálu v oblasti ohřevu v podstatě stejné ve všech směrech, což má za následek trvalou deformaci, čímž se plech zkrátí a narovná, aby se dosáhlo vyrovnávacího efektu.

indukční narovnání prostřednictvím tohoto systému je třeba ohřívat pouze v blízkosti svaru lodi, což snižuje pracnost při vyrovnávání, šetří velké množství chladicí vody, zajišťuje souběžné provádění jiných procesů a zkracuje dobu výstavby; po vyrovnání lze deformaci trvale eliminovat pnutí; teplo generované vyrovnáváním se koncentruje v malé oblasti pokryté induktorem, což snižuje poškození vrstvy barvy; současně se v prostoru vytápění nevytváří žádný toxický plyn a při vyrovnávání lakovaného ocelového plechu je méně kouře, žádný hluk nemůže pomoci zlepšit pracovní prostředí pracovníků a zlepšit efektivitu práce. Nivelační systém se navíc jednoduše ovládá a díky nastavené maximální teplotě indukčního ohřevu nedochází k přepalování, i když obsluha chybuje.

V současnosti se v loďařském průmyslu pro vyrovnávání ocelových plechů obvykle používá metoda tepelného vyrovnávání plamenem, to znamená přímé zahřívání vyvýšeného povrchu deformované plochy „požárním útokem“. Když se ocelový plech ochladí, zahřátá strana se smrští více než nezahřátá strana, což způsobí, že se materiál roztáhne ve vertikálním směru, čímž se ocelový plech „narovná“. Tato metoda má mnoho nevýhod, jako je dlouhá doba ohřevu, přepalování při vyrovnávání ocelových plechů s velkou tloušťkou, vysoké nároky na obsluhu, nerovnoměrný vyrovnávací účinek a zároveň velké množství Toxických plynů a kouře konzultuje, znečišťuje životní prostředí. Experimenty ukazují, že ve srovnání s tradičním procesem vyrovnávání tepla plamenem může proces indukčního vyrovnávání tepla snížit pracovní zátěž vyrovnávání až o 80% a je zřejmý efekt úspory energie a snížení emisí, což výrazně zkracuje dobu výstavby lodi a šetří náklady.

Rovnání
Když se objeví nežádoucí deformace v kovových konstrukcích, je v mnoha průmyslových procesech nezbytná jejich korekce. Řešením pro snížení zmíněných deformací je aplikace tepla na určité oblasti v těchto strukturách, které vytvářejí mechanické pnutí v materiálu.
Tradiční metodou používanou pro tuto aplikaci je rovnání plamenem. Z tohoto důvodu je zkušený operátor odhodlán poskytovat teplo v konkrétních oblastech podle vzoru ohřevu, který určuje snížení zkreslení v kovové konstrukci.
V současné době má tento proces rovnání vysoké náklady, protože vyžaduje velké množství kvalifikované práce, vysoká rizika na pracovišti, kontaminaci pracovní plochy a vysokou spotřebu energie.
Výhody indukčního ohřevu
Nahrazení rovnání plamene metodou indukce má následující výhody:
— Významné zkrácení doby rovnání
— Opakovatelnost a kvalita ohřevu
— Zlepšená kvalita pracovního prostředí (žádné nebezpečné výpary)
— Lepší bezpečnost pracovníků
— Úspory nákladů na energii a pracovní sílu
Související průmyslová odvětví jsou mimo jiné stavba lodí, železnice a ocelové konstrukce ve stavebnictví.

Deformace kovu je hlavní výzvou v průmyslu zpracování kovů, když potřebují zpracovat kov do požadovaného tvaru. Zde přichází účel magnetotermálního indukčního rovnacího zařízení, kde může být deformovaný kov obnoven při aplikaci ohřevu na určitou zónu, aby se odstranilo napětí v kovu. V procesu indukčního rovnání, kdy se kov rovná nebo přetváří do původního tvaru, existují případy, kdy je aplikován na pevný kov nebo dutý kovový povrch, aby se přetvořil do původního rozměru. Tento způsob rovnání vyžaduje menší využití pracovní síly než konvenční metoda rovnání. Výhody indukčního narovnání HLQ na bázi indukce:
Lepší účinnost systému.
Automatizovaný návrh řízení procesů
Rychlejší ohřev a kratší doba cyklu.
Nejvyšší bezpečnost integrovaná v systému.
Čisté a šetrné k životnímu prostředí.
Efektivní způsob ohřevu kovu a jeho slitin.

Indukční rovnací ohřívací stroj
Lodní stavitelství je náročný obor, kde očekávání a požadavky zákazníků budou vyšší než u pozemních navigačních systémů. Znalosti domény v tomto konkrétním sektoru umožní výrobci pochopit a vyrobit produkt podle specifických požadavků zákazníka a standardu kvality podle očekávání.

HLQ Indukční ohřev Dodávky strojů může skutečně splnit standard, jak očekává železnice. Jedná se o rostoucí doménu, kde pouze klíčová technologie založená na indukčním ohřívacím systému s nejvyšší flexibilitou uživatelského rozhraní.

Tepelné zpracování montážních dílů.
Odstranění zrezivělých spojovacích prvků.
Kovové vytápění konstrukčních dílů.
Vyhřívání sestavy motoru.
Kritické tváření kovů podle rozměrové specifikace.

Indukční rovnání paluby a přepážky

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
=