Vstřikování plastů s indukčním ohřevem

Vstřikování plastů s indukčním ohřevem Vstřikování plastů s indukčním ohřevem vyžaduje předehřátí forem na vyšší teplotu, aby byl zajištěn správný tok nebo vytvrzení vstřikovaného materiálu. Typickými způsoby ohřevu používanými v průmyslu jsou parní nebo odporové ohřevy, ale jsou chaotické, neúčinné a nespolehlivé. Indukční ohřev je… Dozvědět se více

Návrh indukčních ohřívacích cívek a základní PDF

Návrh indukčních ohřívacích cívek a základní PDF V jistém smyslu je konstrukce cívek pro indukční ohřev postavena na velkém úložišti empirických dat, jejichž vývoj pramení z několika jednoduchých geometrií induktorů, jako je solenoidová cívka. Z tohoto důvodu je návrh cívky obecně založen na zkušenostech. Tato série článků hodnotí základní elektrické… Dozvědět se více

Výzkum a design na indukčním topném zdroji IGBT

Výzkum a design indukčního topného zdroje IGBT Úvod Indukční ohřívací technologie s výhodou, kterou tradiční metody nemají, jako je vysoká účinnost ohřevu, vysoká rychlost, kontrolovatelná a snadno realizovatelná automatizace, je vyspělou topnou technologií, a proto má široké uplatnění v národním hospodářství a společenském životě. … Dozvědět se více

Indukční ohřívací ložiska PDF

Rozvoj možností strojů závisí na výrobě ložisek, která mohou pracovat při vysokých rychlostech otáčení. Moderní typ ložiska, který se používá ve strojírenství, je ložisko s indukčním ohřevem. Toto ložisko má několik výhod. Ložiska pro indukční ohřev nepotřebují mazací látku. Neexistuje žádný mechanický kontakt… Dozvědět se více

Základy indukčního vytápění PDF

Základy indukčního ohřevu fyzikální principy Vlastnosti indukčního ohřevu • Vysoká teplota v obrobku (ve většině případů). • Vysoká hustota výkonu pro krátkou dobu zahřívání (v mnoha aplikacích). • Vysoká frekvence (v mnoha aplikacích). • Zdroje tepla jsou uvnitř obrobku. Základy indukčního ohřevu Induction-Heating-fundamentals.pdf

technologie indukčního ohřevu PDF

Přehled technologie indukčního ohřevu 1. Úvod Všechny IH (indukční ohřev) používané systémy jsou vyvíjeny pomocí elektromagnetické indukce, kterou poprvé objevil Michael Faraday v roce 1831. Elektromagnetická indukce zahřívá jev, kterým je elektrický proud generován v uzavřeném okruhu fluktuace proudu v jiném obvodu umístěném vedle ... Dozvědět se více

Teorie indukčního ohřevu PDF

INDUKČNÍ VYTÁPĚNÍ bylo poprvé zaznamenáno, když bylo zjištěno, že teplo bylo produkováno ve vinutí transformátoru a motoru, jak je uvedeno v kapitole „Tepelné zpracování kovů“ v této knize. V souladu s tím byla studována teorie indukčního ohřevu, aby bylo možné stavět motory a transformátory pro maximální účinnost minimalizací ztrát ohřevu. Vývoj … Dozvědět se více

PDF principu indukčního ohřevu a aplikací

Princip a aplikace indukčního ohřevu Stažení PDF pro výzkum Elektromagnetická indukce, jednoduše indukce, je technika ohřevu elektricky vodivých materiálů (kovů). Indukční ohřev se často používá v několika tepelných procesech, jako je tavení a ohřev kovů. Indukční ohřev má důležitou vlastnost, že v materiálu se vytváří teplo, aby… Dozvědět se více