Indukční žíhací mosazné střely

Indukční žíhací mosazné střely s ohřevem Úprava řady UHF s indukčním ohřívacím systémem

 

Cíl poznámky k aplikaci: 

Výrobceer mosazných nábojů chce upgradovat jejich stávající indukční topné zařízení a hledá lepší účinnost. Goal tohoto aplikačního testu je předvést že Indukční systém DW-UHF-6KW-III splní a překročí své požadavky na dosažení zlepšila doby ohřevu a zachování rovnoměrnosti tepla v cílové oblasti Two velikosti of mosaz munice skořápky byly použity pro test bpouliční pouzdros 1.682 " (42.7 mm) délka a 0.929(23.5 mm) délka. Cílená doba žíhání je 0.6 sekundy pro obě části použitím jediný indukční ohřev cívka.  

Zařízení:  

HLQ DW-UHF-6kW-III vzduchem chlazený indukční ohřev systém was využil v procesu žíhání. Tempilaq malovat byl zvyklý určit pokud je to požadováno teplota v žíhané oblasti je dosaženo. 

Process:  

Mosazné střely byly umístěny v indukční topné cívky. Oblast pro žíhání took asi 60% délky dílu, počítáno od otevřeného konce. Projekt vyhřívaný prostor byl vymalován s Tempilaq které pomáhajíed us vyhodnotit teplotu distribuce. Obě části úspěšně dosáhly cílové teploty of 750°F (398° C) za 0.6 s Pro ο menší část, výkon napájecího zdroje byl snížen na 45%, aby se zabránilo ο část se přehřívá.  

 

Indukční žíhání

Obecně je hlavním účelem tepelného zpracování indukčním žíháním změkčení oceli, regenerace přehřátých ocelových konstrukcí nebo jen odstranění vnitřního napětí.

V zásadě sestává z ohřevu na austenitizační teplotu (800 ° C a 950 ° C v závislosti na typu oceli) a následného pomalého chlazení.

Indukční žíhání je proces tepelného zpracování, který zahrnuje zahřívání materiálu nad jeho rekrystalizační teplotu. Cílem je dosáhnout a udržovat vhodnou teplotu po dostatečně dlouhou dobu, po které následuje správné chlazení. Často se používá v metalurgii a vědě o materiálech, aby byl zpracovaný vzorek proveditelnější snížením jeho tvrdosti a zvýšením jeho tažnosti (schopnost podstoupit změnu formy bez poškození).

Žíhání mění fyzikální a někdy i chemické vlastnosti materiálu, protože během procesu ochlazování se získává rekrystalizace. Proto jsou výstupní struktury mnoha slitin, včetně uhlíkové oceli, závislé jak na ohřevu, tak na rychlosti ochlazování. Železné kovy, jako je ocel, vyžadují pro žíhání pomalé chlazení. Jiné materiály (např. Měď, stříbro) lze buď pomalu ochladit na vzduchu, nebo rychle ochladit vodou.

Indukční ohřev zajišťuje lepší řízení procesu žíhání. Opakovatelné topné profily lze snadno získat přesnou regulací topného výkonu. Jelikož je obrobek přímo zahříván magnetickým polem, lze dosáhnout rychlejší odezvy. Pro takové zdlouhavé zpracování je navíc zásadní vysoká celková účinnost procesu indukčního ohřevu.

Ve srovnání s většinou standardních metod je indukční žíhání čistý a snadno automatizovatelný bezkontaktní přístup poskytující vysokou kvalitu zpracovávaných obrobků.

Výhody indukčního žíhání:

  • Zpracováno v souladu s kontrolou parametrů v reálném čase
  • Metalurgické výsledky podobné těm, které byly získány v konvenčních pecích
  • Méně znečištění životního prostředí
  • Zvýšení energetické účinnosti
  • Zkrácená doba zpracování
  • Schopnost řídit teplo, přesnost teploty
  • Schopnost ohřívat malé plochy beze změny vlastností zbytku dílu
  • Cyklujte přesné a opakující se teplo
  • Snížení povrchové oxidace
  • Vylepšené pracovní prostředí

Některá související odvětví jsou trubky a potrubí, medicína, ropa a plyn a automobilový průmysl.