Aplikace indukčního ohřevu v potravinách

Aplikace indukčního ohřevu v potravinářském průmyslu

Indukční vytápění je technologie elektromagnetického ohřevu, která má několik výhod, jako je vysoká bezpečnost, škálovatelnost a vysoká energetická účinnost. Používá se již dlouhou dobu ve zpracování kovů, lékařských aplikacích,
a vaření. Aplikace této technologie v potravinářském průmyslu je však stále v rané fázi. Cílem tohoto článku bylo přezkoumat základy indukčního ohřevu technologie a faktory ovlivňující její výkonnost a posoudit stav aplikace této technologie při zpracování potravin. Prezentovány jsou také potřeby výzkumu a budoucí perspektivy této technologie ve zpracování potravin. Ačkoli je k dispozici několik patentů na použití indukčního ohřevu ke zpracování potravinářských materiálů, stále existuje potřeba generovat více vědeckých údajů o designu, výkonu a energetické účinnosti technologie indukčního ohřevu, která má být použita v různých jednotkových operacích, jako je sušení. pasterizace, sterilizace a pražení při zpracování potravin. Je potřeba optimalizovat různé konstrukční a provozní parametry, jako je frekvence aplikovaného proudu, typ materiálu zařízení, velikost a konfigurace zařízení a konfigurace cívek. Informace o vlivu indukčního ohřevu na senzorickou a nutriční kvalitu různých potravinářských materiálů chybí.


Je také potřeba provést výzkum pro porovnání účinnosti indukčního ohřevu a dalších technologií ohřevu, jako je např
infračervený, mikrovlnný a ohmický ohřev pro potravinářské aplikace.

Aplikace indukčního ohřevu v potravinářském průmyslu a vaření

=