jak funguje indukční topení?

Zdroj vysokofrekvenční elektřiny se používá k pohonu velkého střídavého proudu indukční cívkou. Tento indukční topné cívky je známá jako pracovní cívka. Viz obrázek nahoře.
Průchod proudu přes toto indukční topné cívky generuje velmi intenzivní a rychle se měnící magnetické pole v prostoru uvnitř pracovní cívky. Obrobek, který se má zahřát, je umístěn uvnitř tohoto intenzivního střídavého magnetického pole.
V závislosti na povaze materiálu obrobku se stane řada věcí ...
Střídavé magnetické pole indukuje průtok proudu ve vodivém obrobku. Uspořádání pracovní cívky a obrobku lze považovat za elektrický transformátor. Pracovní cívka je jako primární místo, kde je přiváděna elektrická energie a obrobek je jako sekundární, který je zkratován. To způsobí obrovské proudy protékající obrobkem. Tyto jsou známé jako vířivé proudy.
Kromě toho byla použita vysoká frekvence v Indukční topení aplikace vyvolává fenomén nazývaný efekt kůže. Tento účinek na kůži nutí střídavý proud proudit v tenké vrstvě směrem k povrchu obrobku. Efekt kůže zvyšuje účinnou odolnost kovu vůči průchodu velkého proudu. Proto značně zvyšuje účinek indukčního ohřevu Indukční ohřívač způsobené proudem indukovaným v obrobku.

[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf” title = ”induction_heating_principle”]