Princip indukčního spájení a pájení

Princip indukčního pájení a pájení na měkko Pájení na měkko a pájení jsou procesy spojování podobných nebo odlišných materiálů pomocí kompatibilního výplňového materiálu. Mezi výplňové kovy patří olovo, cín, měď, stříbro, nikl a jejich slitiny. Pouze slitina se během těchto procesů taví a tuhne, aby se spojila se základními materiály obrobku. Přídavný kov je vtažen do… Dozvědět se více

Co je indukční topení?

Co je indukční topení?

Indukční vytápění je proces ohřevu elektricky vodivého objektu (obvykle kovu) elektromagnetická indukce, kde jsou v kovu vytvářeny vířivé proudy (také nazývané proudy Foucault) a odpor vede k ohřevu kovu Joule. Indukční vytápění je formou bezkontaktního ohřevu, když proudí střídavý proud v indukované cívce, mění se elektromagnetické pole cirkulující proud (indukovaný, proudový, vířivý proud) v obrobku (vodivý materiál) vytváří teplo, protože proud vířivého proudění proudí proti odolnosti materiálu.Základní principy indukčního ohřevu byly chápány a použity pro výrobu od 1920. Během druhé světové války se tato technologie rychle rozvíjela, aby splnila naléhavé požadavky na válečné potřeby, které umožňují rychlé a spolehlivé zpracování kovových částí motoru. Nedávno se zaměření na techniky štíhlé výroby a důraz na zdokonalenou kontrolu kvality vedly k znovuobjevení indukční technologie spolu s vývojem přesně řízených napájecích zdrojů s pevným stavem.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Jak indukční topení funguje?

An Indukční ohřívač (pro jakýkoli proces) se skládá z indukční cívky (nebo elektromagnetu), kterým prochází vysokofrekvenční střídavý proud (AC). Teplo může být také generováno magnetickými hysterezními ztrátami v materiálech, které mají významnou relativní propustnost. Použitá frekvence střídavého proudu závisí na velikosti objektu, druhu materiálu, spoji (mezi pracovní cívkou a předmětem, který má být ohříván) a hloubce pronikání. Vysokofrekvenční indukční ohřev je proces, který slouží k lepení, vytvrzení nebo změkčení kovů jiné vodivé materiály. Pro mnoho moderních výrobních procesů nabízí indukční topení atraktivní kombinaci rychlosti, konzistence a kontroly.

Co je aplikace indukčního ohřevu

Indukční vytápění je rychlá, čistá, neznečišťující forma vytápění, která může být použita k ohřevu kovů nebo ke změně vlastností vodivého materiálu. Samotná cívka se neohřívá a topný efekt je pod kontrolou. Tranzistorová technologie v pevné fázi způsobila, že indukční ohřev je mnohem snazší, nákladově efektivní ohřev pro aplikace včetně pájení a indukčního pájení, indukčního tepelného zpracování, indukčního tavení, indukčního kování atd.