princip ultrazvukového svařování | Teorie svařování amerických vln

součásti ultrazvukového svařovacího stroje

Princip / teorie ultrazvukového svařování Ultrazvukové svařování, také známé jako ultrazvukové lepení, je proces, při kterém jsou vysokofrekvenční (ultrazvukové) zvukové vlny aplikovány na dva nebo více obrobků, které jsou drženy pohromadě pod tlakem, aby je spojily do jednoho kusu. Běžně se používá ke spojování plastových dílů - zejména těch, které jsou vyrobeny z různých druhů plastů - permanentní ultrazvukové svařování… Dozvědět se více