indukční vytvrzování

Co je indukční vytvrzování? Jak funguje indukční vytvrzování? Jednoduše řečeno, napájení ze sítě se převádí na střídavý proud a dodává se do pracovní cívky, která v cívce vytváří elektromagnetické pole. Kus s epoxidem na něm může být kov nebo polovodič, jako je uhlík nebo grafit. K vytvrzení epoxidu na nevodivých podkladech… Dozvědět se více

Indukční vytvrzování Zahřívání organického povlaku

Indukční vytvrzování Zahřívání organického povlaku

Indukční topení se používá k vytvrzování organického povlaku, jako je barva na kovových substrátech tím, že se získává teplo při odečtení. Tímto způsobem dochází k vytvrzování, které minimalizuje tendenci k tvorbě vad povlaků. Typickým je použití sušení laku na plechu.
Indukční ohřev kovových dílů na lepidlo indukční vytvrzování teploty jsou využívány v mnoha výrobních procesech v automobilovém průmyslu, jako je použití termosetových lepidel k výrobě spojkových destiček, brzdových čelistí a součástí automatického nárazníku. Hřídele jsou typicky připevněny k rotorům ve skříňových klecích při výrobě malých motorů. V kopírovacích strojích jsou plastové součástky adhezně spojeny s hliníkovými rotory; Termoplastické lepidlo se používá k držení pěnových válců na kovových šachtách. Jakmile se válce opotřebují, hřídel se zahřeje a pěna se vymění.
moderní indukční ohřev mohou vyřešit mnohé z těchto problémů. Vytápění indukcí zajišťuje spolehlivé, opakovatelné, bezkontaktní a energeticky účinné teplo v minimálním čase, takže proces vytvrzování může být dokončen s minimální energií a časem. Vylepšené cykly zvyšování teploty lze dosáhnout pomocí počítačového řízení napájecího zdroje v pevné fázi. Chcete-li eliminovat dodatečné kroky pro nakládání a vykládání pecí, mohou být do výrobní linky začleněny indukční stanice. A konečně, indukční ohřev lze provádět v extrémně čistém prostředí, ve vakuu nebo ve speciálním prostředí, což umožňuje jedinečná řešení vytvrzování.

I když indukční ohřev se běžně používá s kovy nebo jinými vodivými materiály, plasty a jiné nevodivé materiály mohou být často velmi účinně ohřívány pomocí vodivého kovového susceptoru pro přenos tepla. Typické napájecí zdroje RF pro indukční vytvrzování rozsah aplikací od 4 do 60 kW, v závislosti na dílech a požadavcích aplikace.

=