Indukční sušicí zrno s metodou indukčního ohřevu

Úspory energie při indukčním sušení obilí metodou indukčního ohřevu Kazachstán ročně vyprodukuje kolem 17–19 milionů tun obilí v čisté hmotnosti, vyveze asi 5 milionů tun obilí a průměrný objem domácí spotřeby dosáhne 9–11 milionů tun. Další rozvoj obilného průmyslu a podpora vývozu obilí vyžaduje rozvoj infrastruktury… Dozvědět se více